Advokátní kancelář Tinthoferová se skládá z expertů vynikajících ve specifických oblastech práva, kteří v rámci oboru své působnosti disponují jedinečnými znalostmi a zkušenostmi.

Poskytujeme služby zejména v následujících oblastech práva: Korporátní a závazkové právo, právní pomoc municipalitám a veřejnému sektoru, právo hospodářské soutěže, právo EU, právo související s nemovitostmi a stavebnictvím, soudní, správní a rozhodčí řízení, IT/ICT, pracovní právo a vymáhání pohledávek.

Zvláštní oblastí specializace advokátní kancelář Tinthoferová je problematika veřejných zakázek, veřejné podpory, koncesí a PPP projektů. Současně poskytujeme služby týkající se ochrany osobních údajů a nařízení GDPR.

Díky vysokému standardu poskytování právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i inovativně technologickému zázemí dosahujeme dynamického rozvoje a těšíme se návratnosti svých obchodních partnerů. V současné době máme zastoupení v Praze, v Brně a v Hodoníně, přičemž zastupujeme klienty z České republiky a zahraničí.

Poslání advokátní kanceláře Tinthoferová

Posláním advokátní kanceláře Tinthoferová je být garancí úspěchu a prosperity svých klientů.